Smuga

Prace z tego cyklu dostępne są jako wydruki pigmentowe na papierze bezkwasowym. Formaty tych prac są mocno zróżnicowane: od 40x60 cm w oprawie 50x70 cm w cenie 950 zł poprzez 60x90 cm w oprawie 70x100 cm w cenie 1800 zł po format 70x105 w oprawie 80x115 w cenie 2100 zł. Każda praca w występuje w dwu wybranych formatach, 4 egzemplarze mniejsze i 3 większe. Łączny nakład każdej pracy to 7 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży + 2 a.p. (a.p.- artist proof to odbitki przeznaczone do wystaw, nie do sprzedaży). Listę dostępnych prac z reprodukcjami, formatami i cenami wysyłam na prośbę zainteresowanych osób. Prace oprawione w passe partout ze sztywnymi bezkwasowymi plecami, bez ramy. Istnieje możliwość zamówienia pracy oprawionej po uzgodnieniu szczegółów.