Opowieści

Prace z cyklu Opowieści to odbitki srebrowe na podłożu barytowanym, tonowane, wykonywane osobiście przez autora. Dostępne są w jednym formacie ca. 27x27 cm w świetle passe partout o formacie 40x40 cm. Edycja każdej pracy 30 egzemplarzy. Orientacyjna cena 1800 zł , oprawione w passe partout ze sztywnymi, bezkwasowymi plecami, bez ramy. Istnieje możliwość zamówienia pracy oprawionej po uzgodnieniu szczegółów.