i inne martwe natury

Prace z tego cyklu dostępne są jako wydruki pigmentowe na papierze bezkwasowym. Format wszystkich prac jest taki sam 93x67 cm w świetle passe partout w formacie 107 x81cm. Edycja każdej pracy to 7 egzemplarzy przeznaczonych do sprzedaży + 2 a.p. (a.p.- artist proof to odbitki przeznaczone do wystaw, nie do sprzedaży). Ceny prac zależą od stopnia wyczerpania nakładu. Orientacyjna cena pierwszej i drugiej kopii z nakładu to 4800 zł oprawionej w passe partout ze sztywnymi bezkwasowymi plecami, bez ramy. Istnieje możliwość zamówienia pracy oprawionej po uzgodnieniu szczegółów.